Ayhan 34

Üretim Sertifikalarımız

Mini Anket

En sevdiğiniz meyve hangisidir?
Bu anket 1013 kez oylanmıştır.


Bizden Haberdar Olun

Hakkımızdaki gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız lütfen E-Posta bültenimize abone olun.

Mandalina

Bölüm : Ürünler | Yazdırın

Mandalina

Türkiye'de üretimi en çok yapılan ve dışsatımın başlıca mandarin çeşidi Satsumadır. Satsuma mandarini;1878 yılında General Van Valkenberg tarafından Japonya’dan ABD’ye götürülmüş ve kültüre alınmıştır. 

1900 yılının ilk yarısında da Japonya'dan Batum’a ve sonraki birkaç yıl içerisinde de Türkiye’ye getirilmiştir (Rize).
Mandalina Mandalina Nedir? Mandalina Yetiştiriciliği Mandalina Bakımı

Türkiye'deki Satsumaların tümü Owari varyetesi grubunda yer alırlarken: meyve kabuğu hasat döneminde sarı portakal renginde ve hafif pürüzlüdür; kalınlığı 3.37 mm'dir. Kabuğun meyve etine bağlılığı gevşektir. Olgunlaşma döneminden sonra kabuğun etten ayrılması kolaylaşır. Yumuşama eğilimi yüksek bir türdür. Depolamaya ve taşımaya elverişlidir. Meyveleri basık şekillidir. Meyve genişliği 51.22 mmMandalina Mandalina Nedir? Mandalina Yetiştiriciliği Mandalina Bakımı uzunluğu 51.22 mm Mandalina Mandalina Nedir? Mandalina Yetiştiriciliği Mandalina Bakımı ağırlığı ortalama 99.59gr'dır. Meyve eti koyu portakal sarısı rengindedir. Citrus türleri içerisindeMandalina Mandalina Nedir? Mandalina Yetiştiriciliği Mandalina Bakımı tatMandalina Mandalina Nedir? Mandalina Yetiştiriciliği Mandalina Bakımı koku ve kalitesi yüksek bir çeşittir. Olgunluk dönemindeMandalina Mandalina Nedir? Mandalina Yetiştiriciliği Mandalina Bakımı meyve suyu miktarı %43Mandalina Mandalina Nedir? Mandalina Yetiştiriciliği Mandalina Bakımı90'dır. Suda çözünebilir kuru madde miktarı (SÇKM) %10.46Mandalina Mandalina Nedir? Mandalina Yetiştiriciliği Mandalina Bakımı titre edilebilir asit miktarı da (Asit) % 1.33’dır. SÇKM/Asit oranı 8.28 dir.

Meyve başına ortalama 1.00-1.18 adet/100 meyve çekirdek düşmekte olup çekirdek siz bir çeşit grubundadır. Verimli bir çeşit olup elverişli iklim ve bakım koşullarında düşük periyodisite gösterir. AncakMandalina Mandalina Nedir? Mandalina Yetiştiriciliği Mandalina Bakımı koşulların bozulmasına ve yaşlanmaya bağlı olarak periyodisiteye eğilimi artar. Partenokarpiye eğilimi oldukça yüksektir. Mandarin ağaçları yayvan taçlı olup düşük sıcaklara çok dayanıklıdır.

Owari varyetesi erkenci bir çeşittir. Meyveleri Ekim ayı ortasından itibaren olgunlaşır ve olgunluktan sonra ağaç üzerinde fazla kalmaz. Özellikle Ege bölgesinde üretilir. Akdeniz bölgesinde anaç olarak turuncun kullanılması ve toprakların kireçli olması nedeniyle meyve kalitesi düşmekte ve bu nedenle yetiştiriciliği yaygınlık kazanamamaktadır.
Satsuma - Rize Mandalinasına Ait Bazı Bitkisel Özellikler

Karadeniz bölgesinde satsuma mandarini “Rize mandalinası” olarak bilinir ve yoğunlukla kuzey rüzgarının olmadığı güneye ve güneydoğuya bakan yamaçlarda ekonomik olarak yetiştirilmektedir. Monokültür olan çay tarımından önceMandalina Mandalina Nedir? Mandalina Yetiştiriciliği Mandalina Bakımı bölgede yaygın olarak yetiştiriciliği yapılmaktaydı. Satsuma mandarini bölge ekolojisine uygun olmasıMandalina Mandalina Nedir? Mandalina Yetiştiriciliği Mandalina Bakımı meyvesinin sevilerek yenmesi ve bol miktarda C vitamini içermesi nedeniyle tüketimi ve pazar değeri artmıştır.

Ekonomik yaşı 40 - 60 yıl olup ağaç başına verim ortalama olarak 80-90 kg’dır. Satsuma mandarini en iyi rengi 16-20 0C’de alır. Mandarinler hafif derinMandalina Mandalina Nedir? Mandalina Yetiştiriciliği Mandalina Bakımı drenajı iyi kumlu tınlıMandalina Mandalina Nedir? Mandalina Yetiştiriciliği Mandalina Bakımı tınlı veya killi-tınlıMandalina Mandalina Nedir? Mandalina Yetiştiriciliği Mandalina Bakımı taban suyu seviyesi 1.5 m’nin altında pH 5.0-5.5 olan humusça zengin topraklarda iyi yetişir. Özellikle Karadenizde mandarin yetiştiriciliğinde anaç olarak üç yapraklı (Poncirus trifolia) kullanılmaktadır.

Gübreleme

Mandarin gübrelemede saf besin miktarı olarak 25 kg/da saf azotMandalina Mandalina Nedir? Mandalina Yetiştiriciliği Mandalina Bakımı 8 kg da saf fosfor ve 20 kg/da saf potasyum olarak hesaplanır. Azotlu gübre 3 zaman periyodunda toprağa verilir.

İlk olarakMandalina Mandalina Nedir? Mandalina Yetiştiriciliği Mandalina Bakımı çiçeklenme öncesi ağaca su yürümeden (Ocak-Şubat sonu) gübrenin 3/5‘iMandalina Mandalina Nedir? Mandalina Yetiştiriciliği Mandalina Bakımı ardından yeni yaprak ve sürgünlerin oluştuğu (Mayıs-Haziran) gübrenin 1/5’iMandalina Mandalina Nedir? Mandalina Yetiştiriciliği Mandalina Bakımı son olaraktaMandalina Mandalina Nedir? Mandalina Yetiştiriciliği Mandalina Bakımı meyve oluşumunda (Haziran-Temmuz) gübrenin 1/5’i verilir. Azotlu gübreler sulama suyuyla yada toprağa direk verilebilir.Gübreler ağaç gövdesinden 50cm uzağaMandalina Mandalina Nedir? Mandalina Yetiştiriciliği Mandalina Bakımı taç izdüşümüne verilir veya toprağa karıştırılır. Fosforlu gübreler Ekim-Kasım aylarında ağaç başına 0.3 kg saf madde olarak verilirkenMandalina Mandalina Nedir? Mandalina Yetiştiriciliği Mandalina Bakımı Potasyumlu gübreler Ekim-Kasım aylarında yeni tesis edilen fidanlara ilk 5 yıl 40-80 gr tam verim çağında ise 500gr saf madde olarak verilir. Ayrıca 3-4 yılda bir 4-5 ton yanmış ahır gübresi sonbaharda uygulanması tat ve diğer kalite parametrelerinin artışı için gereklidir.

Dikimle birlikte şekil budaması yapılmış olan fidan 2-3 yıl budamaya ihtiyaç göstermez. İlk 2-3 yıl taçlandırma yerine alt kısımdan çıkan sürgünler alınır. Karadeniz bölgesi için uygun olan şekil goble’dir. Goble şekil diğer meyve ağaçlarından özellikle elmalarda yapıldığı gibi uygulanır. Mandarinlerde budama zamanı erken ilkbahar dönemidir. Budama zamanı son donlar geçtikten sonra sürgün vermeye başlamadan önceki zaman dilimidir. Budamada kurumuşMandalina Mandalina Nedir? Mandalina Yetiştiriciliği Mandalina Bakımı kırılmışMandalina Mandalina Nedir? Mandalina Yetiştiriciliği Mandalina Bakımı dikine büyüyen (obur) dallar kesilir. Satsuma mandarinleri zayıf gelişme gösterdikleri için fazla budamaya ihtiyaç duymazlar.

Mandarinlerde hasat zamanı Şeker/Asit oranına göre yapılır. Hasat makasla kesilerek yapılır. Hasat edilen meyveler uygun temiz taşıma kaplarına itinayla boşaltılmalıdır. Boylanarak kasalara dizilmelidir.
Akdeniz ve Ege Bölgelerinde Yetiştirilmekte olan “Satsuma - Rize Mandalinasının” Ekonomik Potansiyeli

Mandalina Mandalina Nedir? Mandalina Yetiştiriciliği Mandalina Bakımı
Dünya turunçgil üretimiMandalina Mandalina Nedir? Mandalina Yetiştiriciliği Mandalina Bakımı yaklaşık 103 milyon ton olup bunun %60’ını portakalMandalina Mandalina Nedir? Mandalina Yetiştiriciliği Mandalina Bakımı %22’sini mandarinMandalina Mandalina Nedir? Mandalina Yetiştiriciliği Mandalina Bakımı %13’ünü limon ve % 5’ini greyfurt oluşturmaktadır. Değişen tüketici tercihleri nedeniyleMandalina Mandalina Nedir? Mandalina Yetiştiriciliği Mandalina Bakımı son on yıldaMandalina Mandalina Nedir? Mandalina Yetiştiriciliği Mandalina Bakımı portakal üretimindeki artış % 2Mandalina Mandalina Nedir? Mandalina Yetiştiriciliği Mandalina Bakımı2’de kalırkenMandalina Mandalina Nedir? Mandalina Yetiştiriciliği Mandalina Bakımı limon üretimi %47Mandalina Mandalina Nedir? Mandalina Yetiştiriciliği Mandalina Bakımı 2006 yılı verilerine göre mandarin üretimi % 33 artmışMandalina Mandalina Nedir? Mandalina Yetiştiriciliği Mandalina Bakımı greyfurt üretimi ise % 9 azalmıştır. Turunçgil üretiminde ki toplam artış ise % 11 olmuştur. Yurdumuzun subtropik iklim kuşağına sahip bölgelerinde yetiştirilen turunçgilMandalina Mandalina Nedir? Mandalina Yetiştiriciliği Mandalina Bakımı önemli bir tarımsal ürünümüzdür. Her yıl yaklaşık 92 bin hektar alanda 2.5 milyon ton üretim yapılmaktadır. Türkiye’de Akdeniz ve Ege bölgelerindeki yıllık üretim değeri 2007 verilerine göre 750 milyon YTL (600 milyon ABD Doları) olan satsuma mandarini çoğunlukla yurt içinde tüketilirkenMandalina Mandalina Nedir? Mandalina Yetiştiriciliği Mandalina Bakımı %30’luk bir kısmı ihraç edilebilmektedir. Ülkemizde üretilen turunçgillerin yaklaşık olarak %45’ini portakalMandalina Mandalina Nedir? Mandalina Yetiştiriciliği Mandalina Bakımı %30’unu limon Mandalina Mandalina Nedir? Mandalina Yetiştiriciliği Mandalina Bakımı %20’sini mandarin ve % 5’ini greyfurt oluşturmaktadır. Rize’de satsuma mandarini yetiştiriciliğine gereken önemi vererek bu ekonomik pastadan payını almalıdır.ÜlkemizMandalina Mandalina Nedir? Mandalina Yetiştiriciliği Mandalina Bakımı genel olarak turunçgil meyveleri yetiştiriciliği yapan; İtalyaMandalina Mandalina Nedir? Mandalina Yetiştiriciliği Mandalina Bakımı İspanya ve İsrail gibi Akdeniz ülkeleri arasında çok önemli bir erkenciliğe sahiptir. Bununla birlikte diğer üretici ülkelerde renk ve iriliğine göre de hasadı yapılan bu meyvelerin suda çözünebilir toplam kuru madde/asit (KM/Asit) oranları oldukça düşük olmakta ve bu nedenle meyveler yüksek asitli olmaktadır ki bu dezavantaj ülkemiz için söz konusu değildir.

AkareNetAnasayfa | Biz Kimiz? | Bize Ulaşın

Copyright © 2022 | Ayhan34